top of page
Search
  • גלילי זאבי רזו

תכנון חללים על בסיס 5W's

Updated: May 11, 2020


השיטה החדשה של ה 5W מאפשרת תכנון חלל מדוייק, תכליתי ויעיל העונה לכל הצרכים באופטימליות ע"י ניתוח מעמיק של הצרכים באמצעות ניתוח הפעולות המבוצעות בו

 

Who does what, when and with whom?

מי עושה מה ? מתי (כל כמה זמן) ועם מי?

 

השיטה מאפשרת תכנון ועיצוב פנים של כל חלל, ובכל גודל בין אם מדובר בעיצוב ותכנון מסעדות, עיצוב ותכנון משרדים או עיצוב ותכנון חללי מגורים (דירות, בתים פרטיים )

בחינת הפעולות מתחילה מרשימה של כל הנוכחים הקבועים בחלל המעוצב.

שלבי הכנת הפרוגרמה בשיטה W5 :

1. הכנת רשימת נוכחים הקבועים בחלל

עיצוב פנים ותכנון משרדים / עסק קטן - כל העובדים כולל עובדי תחזוקה

עיצוב פנים ותכנון בית מגורים- כל מי שמתגורר בבית.

עיצוב ותכנון מסעדה- כל העובדים כולל תחזית מחזוריות הסועדים ופרופיל הסועדים הפוטנציאליים.

עיצוב פנים ותכנון חנות- כל העובדים ופרופיל הלקוחות הפוטנציאליים.

חשוב: מבקרים קבועים בחלל יש לשייך לנוכחים קבועים , מכיוון שהשפעה שלהם על התכנון בחלל משמעותית יותר.

2. הכנת רשימת מזדמנים קבועים לחלל המעוצב.

עיצוב פנים ותכנון משרדים- מעגל קרוב של לקוחות, דרקטוריון וקולגות. נותני שירותים וספקי תחזוקה שונים.

עיצוב פנים ותכנון בית מגורים- משפחה, שכנים, חברים, אופר, מנקים או אנשי תחזוקה וכו'.

במידה ובית המגורים משמש גם כמשרד עסק קטן / מקצוע חופשי / קליניקה וכו', של אחד מהנוכחים הקבועים בו, יש להכין גם רשימת נוכחים קבועים למשרד ו/או עסק קטן.

עיצוב ותכנון מסעדה- ספקי מזון, עובדים זמניים / מתגברים עונתיים.

עיצוב פנים ותכנון חנות- ספקים.

2. הכנת רשימת הפעולות המבוצעות ע"י כל אחד מהנוכחים הקבועים והמזדמנים.

3. הכנת רשימת הפעולות המבוצעות בשיתוף נוכחים בחלל.

כלומר איזה פעולות מבוצעות יחד עם נוכחים נוספים?

4. ציון מועדי הפעולות המבוצעות, אורך הפעולות המבוצעות, ותדירות הפעילות.

כחלק מהפעולות יש להכין את רשימת הציוד הקבוע, הציוד המתכלה / החומרים המתכלים הנדרשים לביצוע הפעולות. אלו יגזרו את כמות האחסון הנדרש, מיקומו ונגישותו לנוכחים השונים הזקוקים לו.

הבהרות ודוגמאות

בבתי מגורים יש להתייחס לאורח החיים הקיים של משפחה למול אורח החיים הרצוי.

תכנון טוב יכול להביא לשינוי באורח חיים שייטיב עם (בני הבית) הנוכחים בחלל המתוכנן.

דוגמאות:

- כיום המשפחה אוכלת מול הטלביזיה ולבני הבית חשוב לאכול ללא מסכים בזמן הארוחה.

- המשפחה שואפת להמנע ממצב בו הכביסה ממייבש הכביסה או מחבל הכביסה לא תהיה זרוקה על הספה עד שתקופל. נכון להיום רק ההורים מקפלים את הכביסה ורוצים להגיע למצב שכל אחד יקפל את הכביסה שלו. למשפחה חשוב שה" בלגן" לא יועבר לחדרים.

הפתרונות לאפשרות כזו מגוונים מאד ובהחלט אפשריים בקלות.

בעסקים / ארגונים - במהלך ניתוח הפעולות המבוצעות בין הנוכחים בחלל המתוכנן יש להתייחס לתרבות הארגונית הנהוגה או התרבות הארגונית אליה שואף הארגון.

דוגמא:

ארגון השואף לתרבות ארגונית של שיתוף ידע, דינמיות ויצירתיות קבוצתית. לארגון חשובה ההקפדה על אורח חיים בריא. הארגון מחפש חלל חדש עבור 13 אנשי צוות :

מנהל צוות, 2 עוזרים ו- 10 אנשי מכירות שטח הנמצאים במשרד בשעות ובימים מוגדרים. המנהל עצמו נמצא רוב הזמן מחוץ למשרד ומגיע למשרד בעיקר לביצוע תאומים, עדכונים וישיבות צוות עם אנשי הצוות שלו.

שני העוזרים מנהלים את המשרד, ויומן העבודה של המנהל.

צפי הגידול של המשרד לתקופה בה יושכר החלל ע"י הארגון הינו לעוזר נוסף ועוד 3- אנשי צוות נוספים. אנשי המכירות מגיעים למשרד בעיקר להצגת מוצר הטכנולוגי המוצג ללקוחות הפוטנציאליים בעיקר על מסך.

הפגישות עם הלקוחות מבוצעות בעיקר בשעות הערב וכוללות מפגשי ווידאו עם צוותים ולקוחות מרחוק (פגישות ווידאו).

מרבית אנשי הצוות הוותיקים גרים בקרבת מקום העבודה ומעוניינים מאד להגיע למשרד באופניים.

הפירוט המלא לתכנון המשרד דורש מענה לשאלות נוספות והבהרות נוספות, אך גם עם המידע הבסיסי המוצג, פרוגרמה המושתת על הפעולות השונות המבוצעות במשרד יביא לתכנון יצירתי יותר, פורץ דרך ולא שגרתי. כזה שיענה על הצרכים בצורה טובה מאד.

לסיכום: תכנון פרוגרמה לתכנון חלל המושתת על בסיסי הפעולות השונות המבוצעות בחלל המתוכנן לא מגבילה אותנו לשבלונות של שאלות כגון: כמה אחסון צריך? כמה עמדות עבודה צריך? כמה אנשים גרים בבית?

תכנון על בסיס הפעולות המבוצעות בחלל המתוכנן פותח את האפשרויות ליצירתיות, ייחודיות, והתאמה מירבית לצרכים ולתועלות של כל הנוכחים בחלל המתוכנן.

85 views0 comments
bottom of page